Menu

»  Strona główna
»  Aktualności
»  Galeria
»  Historia
»  Samorząd Uczniowski
»  Dyrekcja
»  Pedagog
»  Psycholog
»  Biblioteka
»  Świetlica
»  Grono pedagogiczne
»  Uczniowie
»  Rada Rodziców
»  Statut szkoły
»  Inwestycje szkolne
»  Plan lekcji
»  Podstawa programowa
»  Ramowy plan nauczania
»  Kalendarium
»  Promocja funduszy UE
»  Za rękę z Einsteinem
»  Patron
»  Kontakt
»  Bezpieczeństwo
»  Biblioteka ON-LINE
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Kwiecień 2017  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zajęcia pozalekcyjne

»  Koło fizyczne
»  Koło języka angielskiego
»  Koło teatralne
»  Koło instrumentalne
»  Koło informatyczne
»  Koło wokalne
Galeria

zobacz więcej »
Ramowy plan nauczania

       Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wprowadza zmiany w ramowych planach nauczania dla I i III etapu edukacyjnego w szkołach publicznych, w związku z wchodzeniem tam od 1 września 2009 r. nowej podstawy programowej.

       Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego i gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej, jest nieokreślanie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W to miejsce określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte. Tak określona realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów będzie podlegała kontroli kuratora oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

      Dzięki takiemu opisaniu godzin nauczania poszczególnych przedmiotów pojawia się możliwość innego planowania roku szkolnego niż do tej pory. Dyrektor szkoły może planować rok szkolny również nierytmicznie, decydując o różnej organizacji pracy szkoły w niektóre dni czy tygodnie.

      Nową podstawę programową będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum, w  związku z powyższym od nowego roku szkolnego zmiana obejmie ramowe plany nauczania dla tych oddziałów.

      Zmiany w ramowych planach nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i w gimnazjum przewidują:

  • w klasach I-III szkoły niezmienioną tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia (60 godzin).
  • w gimnazjum wzrost o 6 (z 82 do 88) godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym cyklu kształcenia.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych